pilt

 

teatamine

 

Kohila Maja OÜ uus tootmisjuht

Alates 18.08.2014 on OÜ Kohila Maja tootmisjuht Aare Ader.

Näitude teatamine

Veenäitude teatamiseks palume kõigil klientidel, kes vahemikul 31.03-01.04 ei saanud kodulehelt  veenäitu teatada, registreerida uus konto.  Kasutada saab ka oma varem registreeritud e-posti aadressi. 

 

Peale registreerimist on vaja kinnitada oma andmed menüüst "Kontaktid". Ilma eelnevalt kinnitamata ei saa veenäitu edastada. Kui veenäidu süsteem annab teate "Palun kinnita oma kontaktandmed... Edasi liikumiseks vajuta nuppu Tagasi" peate vajutama "Tagasi" nuppu oma internetibrauseril (Internet Exploreri, Google Chrome, Mozilla Firefox "Back" nupp vasakus ekraani servas) ning liikuma menüüsse "Kontaktid".

 

Vabandame ebamugavuste pärast ja loodame, et edasine veenäitude teatamine toimub tõrgeteta.


Kohila Maja OÜ

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kohta vastati ankeetküsitluse kaudu.

Selle aasta märtsikuus viidi OÜ Kohila Maja poolt läbi ankeetküsitlus kinnistuomanike vahel, kellel Kohila alevis on välja ehitatud vee ja kanali liitumispunktid , kuid pole veel liitunud. Küsitluse abil soovisime teada, mis on takistanud elanikke liitumast ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga.

Ankeetküsitluse käigus väljastati kokku 329 ankeeti, millele vastasid 48 inimest ehk 15 % küsitletud kinnistu omanikest. Ankeetküsitluse vastajate vahel loositi välja ühele kinnistu omanikule meie ettevõtte poolne tasuta kinnistu torustike väljaehitamine, kus omanikul tuleb kanda ainult materjali kulu. Loosiõnn naeratas seekord Lõuna tn 22 omanikule Kaido Tischler`ile.

Ehitustööd viiakse OÜ Kohila Maja poolt läbi käesoleva aasta jooksul vastavalt kokkuleppele omanikuga.

Kuna paljud ankeedid jäid kahjuks vastuseta, jätkame liitumisteemal kõnelusi kõigi teistega juba lähitulevikus individuaalselt.

OÜ Kohila Maja

Tootmisjuht

Enn Lenk

 

pressiteade

Püsimaksete lepingud

Swedbank teatas 19.03.2014 et e-arve püsimaksete lepingud ei ole automaatslt üle läinud ja kliendid peavad kas internetipanga vahendusel või Swedbanga kontoris sõlmima püsimakse lepingud e-arvetele.

Probleemid püsimaksetega

Tehniliste probleemide tõttu on katkenud e-arve püsimaksega arvete tasumine. Palume arved ise tasuda. Anname endast parima probleemide kiireloomuliseks lahendamiseks.

Olukorra normaliseerimisest anname teada Kohila Maja OÜ kodulehel.

Veekvaliteedist ajavahemikul 09.01-10.01.14

Seoses veetorustiku läbipesemisega aajavahemikul 09.01-10.01.14 võib Kohila alevikus veekvaliteet ajutiselt halveneda.
Palume mõistvat suhtumist.
Alates 11.01.14 ei tohiks veekvaliteedi osas häireid esineda.

Austatud klient

 Alates 1. veebruarist 2014 lõpetavad Eesti pangad otsekorraldusteenuse pakkumise ning selle asemele tuleb e-arve püsimakseteenus. 

 

Kohila Maja OÜ läheb e-arve püsimakse teenuse kasutamisele üle 1. veebruarist 2014. 

 

Seoses sellega muutuvad ka Teiega pangas arvete tasumiseks sõlmitud otsekorralduse maksjalepingu tingimused – Teie määratud maksepäev asendub e-arve püsimakse lepingule üleminekul saaja poolt arvel näidatud maksetähtpäevaga. Arve tasumine toimub arvel toodud maksetähtpäeval. E-arve püsimakse teenusega jätkub arvete tasumine samalt arvelduskontolt, millelt toimus otsekorraldusega tasumine. E-arve püsimakse teenuse eest tasub maksja.

 

Juhul, kui Te ei ole pangale enne 01. veebruari 2014 otsekorralduse maksjalepingu lõpetamise soovist teatanud, järeldame, et olete ülaltoodud tingimuste muutmisega ja e-arve püsimaksele üleminekuga nõus.E-arve püsimakse teenusega tasub pank arved arvel toodud maksetähtpäeval. Tähtaja ületanud arveid e-arve püsimakse teenuse kaudu tasuda ei saa. Kui arve maksetähtpäeval Teie kontol piisavalt raha ei ole, peate arve ise ära maksma.  

Magistraalveetorustiku läbipesu kava

OÜ KOHILA MAJA ANNAB TEADA

Viimasel ajal on esinenud juhtumeid, kus korterite veekraanidest on tulnud roostest vett. Põhjuseks on Kohila uue veevõrgu ja vana veevõrgu hüdraulilise režiimi erisuses. Et probleem likvideerida ja tulevikus välistada on OÜ Kohila Maja on välja töötanud uue magistraalveetorustiku läbipesu kava. Tänaseks on läbi pestud Kooli ja Posti tn korruselamuid varustavad magistraaltorustikud. Läbipesu kava realiseeritakse kuni selle nädala lõpuni, mille järgselt peab vee kvaliteet tarbija kraanides igas tarbija punktis olema korras. Läbipesu tähendab vee välja laskmist tuletõrjehüdrandist, et koos välja voolava veega eraldada veevärgist sinna kogunenud raud. Mingeid täiendavaid aineid veevõrku ei lisata. 

OÜ Kohila Maja  palub sellises olukorras kõikidelt Kohila alevi elanikelt mõistvat suhtumist, sest ka läbipesu käigus võib roostevärvi vett sattuda veekraanidesse. Kuna me viime läbipesu läbi ainult öisel ajal, siis loodame igati, et valmistame elanikele ebameeldivusi  nii vähe, kui võimalik.

Läbipesu lõpetame lõplikult plaanijärgselt 2. augusti hommikuks. Selleks ajaks peseme läbi kõik Kohila alevi veetorustikud. Kui kuskil on jätkuvalt probleeme veekvaliteediga, palume meid sellest teavitada, et saaksime võimalikult kiiresti probleemi lahendada.

Tänaseks on läbipesu tehtud Kooli ja Posti tn kortermajade osas, kus veekvaliteedi probleemid on käesolevaks ajaks lahendatud. Ööl vastu 30.juulit teostatakse suuremahuline läbipesu, kus pestakse läbi torustikud Tööstuse, Männiku, Kapa, Jõe ja Raadiku tn piirkonnas. Pärast seda peaks koheselt paranema veekvaliteet nimetatud piirkonna elamutes.

 

Enn Lenk

OÜ Kohila Maja tootmisjuht

52 79 115

Kohila Maja OÜ pöördumine palvega Kohila valla elanike poole.

Käesoleval aastal lõpetatakse Kohila vallas valdavalt kõik suuremad veevarustuse ja kanalisatsiooni alased ehitustööd. Veel on jäänud lõpetada vee ja kanalisatsioonitorustike ehitus Prillimäel, Salutagusel, Hageris ja Sutlemas, kus renoveeritakse vanad vee ja kanalisatsiooni süsteemid uute vastu. Kui Hageris ja Sutlemas on ehitustegevusega juba alustatud, siis Prillimäel ja Salutagusel loodetakse kopp maasse saada aprillikuu jooksul. Seoses intensiivse ehitustegevusega tuleb ette veekatkestusi, rikutakse olemasolevaid kommunikatsioone ning pahatihti võib ehitaja tekitada ebameeldivusi kinnistu omanikule. Sagedasti võib tööde käigus tekkida veeavarii, mille tagajärjel võivad kujuneda torustiku lekked ning joogiveetorustike vesi voolab pinnasesse.

OÜ Kohila Maja palub kõigil elanikel anda alati teada sellistest juhtumitest, kui tegu on tekkinud kahtlaste veeloikudega või lausa silmaga nähtavate veeleketega. Püüame omalt poolt igati vähendada lekkivate veesüsteemide arvu. Oleme veendunud, et koostöös kõigi inimestega suudame vähendada oluliselt veeleketest tulevat kahju. Selle nimel käib ka praegune ehitustegevus Kohila valla asulates. Kõik tööd loodetakse valmis saada kolmanda kvartali lõpuks.

Kõigist probleemidest palun julgesti teatada alati OÜ Kohila Maja telefonil 48 92 685 või 48 92 686. Esimesel numbril vastab Teie kõnele sekretär, teisele numbrile reageeritakse meie veeteenistuse poolt.

Enn Lenk, tootmisjuht

Täiendavad võimalused teenuste eest tasumisel

Kohila Maja OÜ kolis sügisel Kohila alevi serva Kuusiku tänav 15 ja see on tekitanud muret teenuste eest tasumise osas vanemaealises elanikkonnas.

Selleks et arveid tasuda ei pea tulema ise kohale vaid on mitmeid võimalusi teha seda mugavamalt.

Pensionäridel laekub enamusel pension pangaarvele ja seda on võimalik pangakaardiga pangaautomaadist välja võtta. Seda enamus pensionäre teebki ja tuleb selle rahaga Kohila Majja arvet tasuma ning Kohila Maja OÜ viib siis selle raha õhtul jälle pangaautomaati tagasi.

Loe edasi...

Ülevaade Kohila reoveekogumisala veemajandusprojekti kulgemisest

Alates 27.08.2012 baseerub Kohila Maja OÜ keskkontor oma bürooruumidega lõplikult aadressil: Kuusiku 15, Kohila alev Lepaluku uue veetöötlusjaama II korrusel. Vanas asukohas: Tööstuse 7 asub endiselt Kohila saun, millist opereerib Kohila Saun MTÜ. Hoone seinale jäetakse esialgu alles ka veearvesti näitude edastamise hõlbustamiseks olemasolev postkast. Kuna bürooruumide üleviimine alevi servale on toonud meie klientidele kaasa teatud ebameeldivusi, samas aga uued ruumid loonud meie tööks ka uusi võimalusi siis oleme ümber korraldamas oma klienditeeninduse tööd ja toimimise taset püüdega seda muuta tunduvalt kliendisõbralikumaks kui seni. Aga sellest juba järgmises infolehes ja loomulikult meie kodulehel: www.kohilamaja.ee.

Põhja- ja Lõuna Kohila piirkonnas on ehitustööd graafikus ning augusti lõpuks oli lõpule viidud teekatete taastamine. On jäänud veel mõningad tänavad, mille alla paigaldatud torustike kvaliteet ei vasta nõuetele ning kus Töövõtja tegeleb puuduste kõrvaldamisega. Samas toimub teepervede ja mahasõitude taastamine. Veel kord palun Kohila valla elanike abi andmaks teada taastamistööde teostamist vajakajäämisi. Mõnikord on pöördutud informatsiooni saamiseks vee kvaliteedi või vee surve pärast kas otse OÜ Kohila Maja või Kohila Vallavalitsuse poole. Asjatundlikku infot nimetatud küsimustes saab OÜ Kohila Maja veeosakonnast. Nii vee kvaliteet kui ka veesurve on käesoleval ajal igati kontrollitud ning vastavad nii joogivee kvaliteedi kui ka Eesti Standardi nõuetele. Kui uute torustike käikulaskmisel esineb probleeme ebameeldiva lõhnaga , tuleb teha torustiku läbipesu, mille korraldamine on OÜ Kohila Maja ülesanne. Tavapärasest kõrgem veesurve on tingitud vajadusest kindlustada kriitilistes punktides paiknevatele veetarbijatele kindel veesurve, mis tagab paigaldatud veeseadmete häirimatu töö igal ajal. Kui varasemalt võis Kohila veevarustussüsteemis esineda surve kadumist või selle kõikumist, siis praegune süsteem kindlustab stabiilse ja nõutava surve ka avariide või tulekahjuvee võtmise korral.

Reoveepuhasti ehitustööd on lõpetamisel. Toimub puhastusprotsessi käivitamine ja vana reoveepuhasti lammutamine.
Hageri, Sutlema, Salutaguse ja Prillimäe vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise hanke raames toimuvad praegu projekteerimistööd.
Olgu lisatud, et OÜ Kohila Maja soovitab ehitus-projekteerimistööde osas isikuid, kes võivad aidata lahendada kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimise kui ka ehituse probleemid. Kõik nimed on avaldatud OÜ Kohila Maja koduleheküljel.

Kohila Maja OÜ

Avaldused teenustöö tellimiseks

Avaldused leiab menüüst Teenused > Avaldus teenustöö tellimiseks.

Avaldused teenustöö tellimiseks