pilt

 

teatamine

 

 

 logo-eesti

Eesti Vee-ettevõtete Liit: fekalistid ei pea kinni keskkonnanõuetest ja manipuleerivad kogustega

Vee-ettevõtted üle Eesti on karmistanud kontrolli fekaalide ja reovee vastuvõtu punktides ehk purglates, mille tagajärjel on avastatud olulisi rikkumisi. Kõige enam manipuleeritakse reovee kogustega – fekalistid küsivad reovee äraviimise eest raha kliendilt, kuid jätavad sageli reaalsed kogused deklareerimata ja teenuse eest tasumata vee-ettevõttele. Mõnes piirkonnas on kontrolli kehtestamise järel purgitavad reoveekogused kasvanud isegi kuni neli korda.

Loe edasi...

Kaugloetavad veearvestid parandavad veevarustussüsteemi jätkusuutlikkust ja päästavad tarbijaid näiduteatamise kohustusest

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 19.06.2015 tehtud juhatuse otsuse ning hilisema 10.12.2015 rahastusotsuse muutmise otsusega Kohila Maja rahastustaotlust projekti „Kohila valla veearvestite soetamine“ 50 457,66 euroga. Koos Kohila Maja OÜ omaosalusega kujunes projekti kogumaksumuseks 63 730,97 eurot. Abirahastamine toimus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusperioodi 2007-2013 järelejäänud vahenditest.

Projekti eesmärgiks oli soetada kohalikule vee-ettevõtjale ehk Kohila Maja OÜ-le uue põlvkonna nutikad veearvestid, tänu milliste paigaldusele on vee-ettevõttel edaspidi võimalik varasemast olulisemalt täpsemalt mõõta tarbitud veekoguseid, reageerida kiiremini veeleketele, torulõhkemistele ja samuti paremini auditeerida kasutatud ressursse – paraneb veevarustussüsteemi jätkusuutlikkus. Uue põlvkonna arvestite oodatav eluiga on vähemalt 12 aastat. Uutel arvestitel on vanade ees mitu olulist eelist. Nende tööpõhimõte võimaldab salvestatud andmete automaatset edastamist ja kauglugemist raadioside teel „sõida mööda“ meetodil, mis on oluliselt mugavam ka tarbijatele: pole vaja enam igakuiselt andmeid edastada – vähem tüli ja meelespidamist.
Toetusega soetati 792 kaugloetavat veearvestit, paigaldamiseks vajalikud torupikendused, lugemis- ja haldamisseadmed, tarkvara ja kasutajatugileping.

Kõik arvestid on vee-ettevõtjal kavas paigaldada omajõududega hiljemalt 31.08.2016.

Arvestite ja abiseadmete soetamiseks viidi läbi 21 Eesti Vee-ettevõtete Liitu kuuluva liikme ühis riigihange, mille tulemusel leiti nii majanduslikult kui tehniliselt sobivaim variant. Hanke võitis Taani päritolu Kamstrup A/S.
Projektijuhtimise teenus teostati Kohila Maja OÜ oma jõududega.

Kohila Maja OÜ

Pressiteade: Pakane võib tekitada veetorudele tõsiseid kahjustusi

EVEL: pakane võib tekitada veetorudele tõsiseid kahjustusi

Nädalavahetusel saabunud krõbe pakane võib kaasa tuua ebameeldiva üllatuse – vesi torustikus võib jäätuda ning suuremad miinuskraadid võivad toru pinnases isegi lõhkuda. Probleemide ennetamiseks soovitab Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) vanad veetorud aegsasti üle kontrollida ja probleemsed kohad käepäraste vahenditega soojustada. Samuti tuleks tagada, et temperatuur veearvesti tööruumis ei langeks alla +2 kraadi.

Loe edasi...

Kaugloetavad veearvestid

Kohila Maja OÜ annab teada, et alates detsembrist 2015 oleme alustanud kaugloetavate veearvestite paigaldusega. Veearvesti ning selle paigaldamine on kliendile tasuta. Iga kliendiga, kelle veearvesti läheb vahetusse, võetakse ühendust, lepitakse kokku arvesti vahetuse kuupäev ja kellaaeg. Juhul, kui klient soovib eraldi olemasoleva veemõõdusõlme väljaehitust või selle rekonstrueerimist, tuleb selle eest eraldi tasuda.

Kliendid, kellele on kaugloetav veearvesti paigaldatud, ei pea enam veenäitu teatama. Veenäidud kogutakse Kohila Maja OÜ töötajate poolt ning näitude alusel väljastatakse arve. Kui on paigaldatud eraldi arvesti kastmisvee ja/või muu kanaliseerimata ehitise jaoks, siis antud arvesti näit tuleb siiski ise teatada. Küll aga on võimalik Kohila Maja OÜ-le tellida ka selliste arvestite väljavahetamine kaugloetava arvesti vastu.

Juhime kõigi kastmisveearvesteid ja/või muu kanaliseerimata ehitise jaoks paigaldatud veearvestite omanike kontrollima oma veearvestite taatluse kehtivust sest kehtivuse lõppenud arvestite korral Kohila Maja OÜ kanalisatsiooni teenuse osutamise eest tagasiarvestust ei tee.

EVEL: Karm tõde – Eestis leidub hulgaliselt veevargaid

Pressiteade
11. august 2015

EVEL: Karm tõde – Eestis leidub hulgaliselt veevargaid

Eesti Vee-ettevõtete Liidu andmetel on uute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluste loomisega sagenenud veevargused.

„Viimastel aastatel on loodud uusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalusi kümnetele tuhandetele kinnistutele, kuid pahatihti on arendajad või siis juba elamu uued omanikud oma elukoha torustiku ühistorustikuga liitnud ilma vastavat lepingut sõlmimata,“ ütlesEesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Kinnistusisese torustiku ühendamise eelduseks on liitumisleping, vastasel juhul on tegemist omavolilise tarbimise ehk lihtlabase vargusega – ükskõik millise kauba või teenuse tarbimine ilma selle eest maksmata on vargus ning vee- või kanaliteenuse omavoliline tarbimine ei erine selles osas kuidagi.“

Vahur Tarkmehe sõnul puudub üldjuhul omavolilistel teenuse tarbijatel ka tehniliselt korrektne projekt, see aga võib põhjustada häireid kõigile selle piirkonna inimestele, kes kasutavad ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni teenuseid.

„On oluline mõista, et omavolilist veeteenuse tarbimist on võimalik karistada nii rahalise trahvi kui teenuse katkestamisega kuni liitumisprotsessi lõpule viimiseni,“ lausus Vahur Tarkmees. „Ning pettus tuleb varem või hiljem ilmsiks – vee-ettevõtted kontrollivad klientide heaolu ja elukeskkonna huvides tarbimiskohti regulaarselt.“

Vahur Tarkmees lisas, et rahaline kahju omavolilise veeteenuste tarbimise eest ulatub reeglina tuhandetesse eurodesse – nii tuleb näiteks hiljuti jõustunud kohtuotsuse kohaselt ühel aastaid veeteenuseid omavoliliselt tarbinud ettevõttel tasuda vee-ettevõtjale trahvi ja hüvitist kokku ligi 100 000 euro suuruses summas.

Vähem kahju ei too kaasa ka teenuse osutamise katkestamine. „Kui ikka nn salajane kanalisatsioonitoru kinni pannakse, ei tule madalamatel korrustel kodust vara rikkuvat solgiuputust kaua oodata,“ selgitas Vahur Tarkmees. „Seepärast soovitangi Eesti vee-ettevõtete nimel: ennetage omavolilise tarbimisega kaasnevaid ebameeldivusi.“

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 43 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:
Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumissoovi küsitlusest Aespa alevikus ja Vilivere külas

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastuse perioodist 2014-2020 on võimalik taotleda toetust ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike rajamiseks juhul kui üle 60% elanikest, kelle tarbeks torustikud rajatakse, juba taotluse kirjutamise hetkel näitavad üles valmidust liituda rajatavate süsteemidega. Juhul kui huvi on väiksem kui 60% elanikkonnast, ei saa ühtekuuluvusfondi taotlust esitada. Valla ja vee-ettevõtja oma ressurssidega ühisveevärki ja –kanalisatsiooni Vilivere ja Aespa asumitesse rajada ei ole võimalik.

Eeltoodust tulenevalt viis OÜ Kohila Maja koostöös ASiga Infragate Eesti perioodil - märts kuni september 2015.a läbi küsitluse Aespa aleviku ja Vilivere küla kinnistuomanike seas.
Allolevas esitame piirkonna hetkeseisu kirjelduse, küsitluse läbiviimise metoodika ning  küsitluse tulemused.

Veemajandusprojekt ühisveevärgi- ja –kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks

Täiendavad võimalused teenuste eest tasumisel

Kohila Maja OÜ kolis 2012 a. sügisel Kohila alevi serva Kuusiku tänav 15 ja see on tekitanud muret teenuste eest tasumise osas vanemaealises elanikkonnas.

Selleks et arveid tasuda ei pea tulema ise kohale vaid on mitmeid võimalusi teha seda mugavamalt.

Pensionäridel laekub enamusel pension pangaarvele ja seda on võimalik pangakaardiga pangaautomaadist välja võtta. Seda enamus pensionäre teebki ja tuleb selle rahaga Kohila Majja arvet tasuma ning Kohila Maja OÜ viib siis selle raha õhtul jälle pangaautomaati tagasi.

Loe edasi...

Avaldused teenustöö tellimiseks

Avaldused leiab menüüst Teenused > Avaldus teenustöö tellimiseks.

Avaldused teenustöö tellimiseks