Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK laiendamine 2022.a I osa

2021. aasta oktoobris sõlmisid Kohila Maja OÜ, AS Viimsi Keevitus ja Santeh-Ehituse OÜ lepingud Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) laienduse 1.etapi projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Ehitusagentuur.

Laiendustööde kogumaksumus on 1,78 milj eurot, millega luuakse ÜVK-ga liitumisvõimalus täiendavalt 204 kinnistule, nendest 116 Aespa alevikus ja 88 Vilivere külas. ÜVK laiendamine ja täiendavate liitumisvõimaluste loomine saab võimalikuks tänu EL Ühtekuuluvusfondist tulenevale rahastusele summas 1,27 milj eurot, mille eraldas projekti läbiviimiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 2021.a suvel.

ÜVK laiendamise projekteerimistöödega alustatakse peale lepingute sõlmimist ning ehitustööd on planeeritud 2022.aastasse.

Aespa aleviku ÜVK laiendusse kuuluvad tänavad - AESPA laiendus

Vilivere küla ÜVK laiendusse kuuluvad tänavad - VILIVERE laiendus

Aespa aleviku ÜVK ehitustööd

Aespa aleviku ÜVK laiendamise ehitustöid teostab AS Viimsi Keevitus.

Ehitustöödega seotud küsimustele vastab projektijuht Filipp Tšumbarov (e-post: filipp@viimsikeevitus.ee,  telefon 5322 6169)

Aespa aleviku ÜVK rajamise esialgne ajakava:

Nõgese tn 21.02.2022 - 13.05.2022
Looduse tn 09.03.2022 - 20.05.2022
Kvartsi tee 16.05.2022 - 20.05.2022
Fantaasia vkt 25.04.2022 - 20.05.2022
Rukkilille vkt 11.05.2022 - 17.06.2022
Kuku tn 04.04.2022 - 27.05.2022
Aespa ringtee 09.05.2022 - 22.07.2022

Teede ja haljastuse taastamine on planeeritud ajavahemikus 30.05.2022 - 08-07.2022.

Ajakavas võib tulla ette muudatusi, millest teavitatakse jooksvalt käesoleval lehel.

Vilivere küla ÜVK ehitustööd

Vilivere küla ÜVK laiendamise ehitustöid teostab Santeh-Ehituse OÜ.

Tööd on projekteerimisfaasis.

Austatud Rukkilille väikekoha elanik

Alates 11.maist toimuvad Rukkilille tänaval vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitusega seotud kaevetööd.

Palume sel ajal olla ettevaatlikud ja kannatlikud ning jälgida ajutist liikluskorraldust.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Rukkilille vkt

Ehitustöödega seotud küsimustele vastab projektijuht Filipp Tšumbarov; e-post: filipp@viimsikeevitus.ee;  tel. 5322 6169

Lugupidamisega
AS Viimsi Keevitus