Aespa aleviku ja Vilivere küla ÜVK laiendamine 2022.aastal

2021. aasta oktoobris sõlmisid Kohila Maja OÜ, AS Viimsi Keevitus ja Santeh-Ehituse OÜ lepingud Aespa aleviku ja Vilivere küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) laienduse 1.etapi projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Ehitusagentuur.

Laiendustööde kogumaksumus on 1,78 milj eurot, millega luuakse ÜVK-ga liitumisvõimalus täiendavalt 204 kinnistule, nendest 116 Aespa alevikus ja 88 Vilivere külas. ÜVK laiendamine ja täiendavate liitumisvõimaluste loomine saab võimalikuks tänu EL Ühtekuuluvusfondist tulenevale rahastusele summas 1,27 milj eurot, mille eraldas projekti läbiviimiseks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 2021.a suvel.

ÜVK laiendamise projekteerimistöödega alustatakse peale lepingute sõlmimist ning ehitustööd on planeeritud 2022.aastasse.

Aespa aleviku ÜVK laiendusse kuuluvad tänavad - AESPA laiendus

Vilivere küla ÜVK laiendusse kuuluvad tänavad - VILIVERE laiendus

Käesolev leht täieneb jooksvalt.