Meie Partnerid

Purgimisteenust osutavad partnerid:

1. Anmai OÜ – Andres Piirsalu: tel: 51 33 412; – paakauto maht ca 3 m³
2. FIE Roman Rudakov: tel: 55 569 990; – paakautode maht ca 14 m³
3. FIE Sergei Ojamäe: tel: 56 488 332; – paakauto maht ca 10 m³
4. Trans-Toomapojad OÜ: tel: 53 365 956; – paakautode maht ca 10 m³ ja 15 m³
5. HardiTrans OÜ: tel: 53 542 663; – paakautode maht ca 5 m³ ja 10 m³KINNISTUSISESTE TORUSTIKE PROJEKTEERIJAD JA EHITAJAD

Projekteerijad, kes võiksid teha kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekte

1. Marko Raid: tel: 58 010 491; Aquare OÜ; aquare[at]aquare.ee
2. Sten Suurmäe: tel: 52 85 575
3. Klaus Treimann: tel: 55 652 430
4. Signe Maddison: tel: 56 59 324
5. Hans Tiitsmann : tel: 55 512 858 Anne Unt: tel: 53 068 719

Rohkem valikuid leiate majandustegevuse registrist aadressilt mtr.mkm.ee valides tegevusalaks “projekteerimine” ning tegevusala liigiks “ühisveevärk või -kanalisatsioon” .

Ehitajad, kes võiksid paigaldada kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni torustike.

1. Kraavihall OÜ – kontakt tel – 56 494 025 või e-post: info[at]kraavihall.ee
2. Bestkop OÜ – kontaktisik – Aivo Laadoga: tel: 53 785 222
3. OÜ Mardisoo – kontaktisik – Hans Tiitsmann: tel: 55 512 858 või e-post hans[at]mardisoo.ee
4. OÜ Heidomer – kontaktisik – Allvar Tähe: tel: 50 73 355 või e-post: heidomer[at]heidomer.ee koduleht: www.heidomer.ee
5. OÜ Worldwide Building – kontaktisik – Enno Kurn: tel: 56 567 690

Rohkem valikuid leiate majandustegevuse registrist aadressilt mtr.mkm.ee valides tegevusalaks “ehitamine” ning tegevusala liigiks “ühisveevärk või -kanalisatsioon” .