Meie Partnerid

Purgimisteenust osutavad partnerid:

1. Anmai OÜ – Andres Piirsalu: tel: 51 33 412; – paakauto maht ca 3 m³
2. FIE Roman Rudakov: tel: 55 569 990; – paakautode maht ca 14 m³
3. FIE Sergei Ojamäe: tel: 56 488 332; – paakauto maht ca 10 m³
4. Trans-Toomapojad OÜ: tel: 50 93 659; – paakautode maht ca 11m³, 15m³ ja 20m³
5. HardiTrans OÜ: tel: 53 542 663; – paakautode maht ca 5 m³ ja 10 m³


KINNISTUSISESTE TORUSTIKE PROJEKTEERIJAD JA EHITAJAD

Projekteerijad, kes võiksid teha kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumisprojekte

 1. A&K Grupp OÜ – tel 508 3374; e-post info@akgrupp.eu
 2. Aquare OÜ (Marko Raid) – tel 58 010 491; e-post aquare@aquare.ee
 3. Sten Suurmäe – tel 52 85 575
 4. Klaus Treimann – tel 55 652 430
 5. Signe Maddison – tel 56 59 324
 6. OÜ Mardisoo (Hans Tiitsmann) – tel 55 512 858; e-post hans@mardisoo.ee
 7. Anne Unt – tel 53 068 719

Rohkem valikuid leiate majandustegevuse registrist aadressilt mtr.mkm.ee valides tegevusalaks “projekteerimine” ning tegevusala liigiks “ühisveevärk või -kanalisatsioon” .

Ehitajad, kes võiksid paigaldada kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni torustikke.

 1. A&K Grupp OÜ – tel 508 3374; e-post info@akgrupp.eu
 2. Kraavihall OÜ – tel 56 494 025 ;e-post info@kraavihall.ee
 3. Bestkop OÜ (Aivo Laadoga) – tel 53 785 222
 4. OÜ Mardisoo (Hans Tiitsmann) – tel 55 512 858; e-post hans@mardisoo.ee
 5. OÜ Heidomer (Alvar Tähe) – tel 50 73 355; e-post heidomer@heidomer.ee; koduleht www.heidomer.ee
 6. Torustikud OÜ – tel – 55 533 948; e-post info@torustikud.ee; koduleht www.torustikud.ee

Rohkem valikuid leiate majandustegevuse registrist aadressilt mtr.mkm.ee valides tegevusalaks “ehitamine” ning tegevusala liigiks “ühisveevärk või -kanalisatsioon” .