Kohila Maja

Kraanivesi on puhas vesi

Kohila ühisveevärgi vee kvaliteet on parimaid Eestis. Kvaliteedi näitajad on kordades paremad õigusaktidega kehtestatud normidest!

Vaata lisaks

Viimased uudised

Avariid ja teenuse katkestused

Hea Prillimäe klient! Seoses veelekke otsimisega Kohila Maja OÜ torustikest Prillimäe alevikus toimuvad täna öösel 00.30-5.00 plaanilised veekatkestused. Kuigi katkestused toimuvad öösel, kui veetarbimine on minimaalne tuletame meelde: 💧palun varuge katkestuse ajaks mõistlik veevaru. 💧hoiduge pesumasinate (ja teiste vett tarbivate…

Purgimisteenus ja survepesu

Tehnilistel põhjustel ei ole Kohila Maja OÜ-l võimalik määramata ajal pakkuda purgimisteenust ega torustike survepesu, sh ummistute likvideerimist. Valik purgimisteenuse osutajatest on muuhulgas leitav meie kodulehelt https://kohilamaja.ee/meie-partnerid/. Survepesu teenust pakub näiteks Ragn-Sells AS https://www.ragnsells.ee/service2b/kanalisatsiooni-ummistuste-likvideerimine/ .

Veearvestite taatlemine

Kohila Maja OÜ teostab vastavalt kehtivale seadusandlusele veearvestite taatlemist. Arvesti taatlemiseks võetakse kliendiga ühendust meile teadaolevate kontaktide kaudu. Kui teie telefon või e-posti aadress on muutunud palun teavitage muutunud kontaktanmetest ka vee-ettevõtet (e-post kohilamaja@kohilamaja.ee , telefon 58470685).

Meist

Kohila Maja OÜ on Kohila valla omandis olev ettevõte, kes on määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust osutavaks vee-ettevõtjaks Kohila alevis, Prillimäe, Hageri ja Aespa alevikus ning Salutaguse, Sutlema, Vilivere, Masti ning Pukamäe külade reoveekogumisaladel.