Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinna muutus Kohila vallas

OÜ Kohila Maja esitas käesoleva aasta aprillis Konkurentsiametile taotluse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) teenuse hinna määramiseks. Hinna muutuse taotluse esitamise peamiseks põhjuseks on kulude ja investeeringute mahu kasv. Konkurentsiamet määras 22.09.2023 otsusega nr 9-3/2023-031 Kohila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse…

OÜ Kohila Maja lõpetab kastmisvee tagasiarvestuse

Kohila valla vee-ettevõte OÜ Kohila Maja lõpetab järkjärgult kastmisvee koguste tagasiarvestuse. Senini on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajatel olnud võimalus taotleda vee-ettevõttelt täiendava veearvesti paigaldamist kastmisvee arvestamiseks, mis lahutatakse ühiskanalisatsiooni suunatud reovee kogusest. Viimastel aastatel on sagenenud suvised põuaperioodid, mil…

KIK lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Edastame info, et KIK lõpetas taotluste vastuvõtu eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise taotlusvooru seoses 800 000-eurose eelarve täitumisega. Taotlusvoor avati 16. jaanuaril kell 10 ning suleti samal päeval kell 17. Täpsem info SIIT

Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus andis teada, et 2023.a jaanuarikuus avaneb taas eraisikutele võimalus taotleda toetust kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. Hinnanguliselt saab jaanuaris avatavas voorus vastu võtta veel umbes 300 taotlust (taotlusvoor on üle-Eestiline, mitte ainult Kohila valla jaoks!). Töödega…