Hinnakiri

Kinnitatud Konkurentsiameti 30.03.2020 otsusega nr 9 3/2020 001

  Tegevusvaldkond   Mõõtühik Hind käibemaksuta EUR Hind käibemaksuga EUR
VESI
Elanikkond (kehtib alates 01.06.2020) m3 1,40 1,68
Asutused (kehtib alates 01.06.2020) m3 1,55 1,86
REOVESI
Elanikkond (kehtib alates 01.06.2020) m3 2,36 2,83
Asutused (kehtib alates 01.06.2020) m3 2,65 3,18

Kinnitatud Kohila Maja OÜ nõukogu koosoleku 07.05.2019.a otsusega

Kehtib 01.07.2019

VEEVARUSTUSE ja KANALISATSIOONI LISATEENUSTE HINNAD:
Veearvesti näidu võtmine kliendi soovil kord 6,50 7,80
Arveldusnäidu võtmine kliendi poolt lepingutingimuste rikkumise tõttu kord 8,00 9,60
Veeühenduse sulgemine kliendi tellimisel kord 13,33 16,00
Veeühenduse avamine kliendi tellimisel kord 13,33 16,00
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti vahetus (lisandub arvesti maksumus) * tund 16,67 20,00
Veearvesti ekspertiis (arveldatakse kui kliendi kaebus ei leidnud kinnitust) tk 15,83 19,00
Veearvesti plommimine (väljaarvatud peaveearvesti esmane plommimine) tk 5,42 6,50
Peaveearvesti ennetähtaegne vahetus kliendi soovil tk kalkulatsiooni alusel
Kaugloetav kastmisveearvesti (lisanduvad paigaldusega seonduvad kulud) tk 68,50 82,20
Veemõõdusõlme tööd €/sõlm kalkulatsiooni alusel
Veetorustiku surveproovi läbiviimine kord 25,00 30,00
Kastmisvee mõõdusõlme ülevaatus, arvesti paigaldamine ja plommimine (sisaldab mehaanilise veearvesti maksumust) tk 50,00 60,00
Kastmisvee arvesti taatlemine tk 32,00 38,40
Veetorustiku sulatamine aurutaja Kärcher abil tund 40,00 48,00
Veetorude ja kaablite asukoha määramine (min. arvestuslik aeg 1 tund) tund 40,00 48,00
Joogi- või reoveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt ja laborisse viimine ning tagasi toomine (lisandub analüüside tasu) tk 12,50 15,00
Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse ja konsultatsioon tund 25,00 30,00
Projekti (v.a füüsilise isiku kinnistu liitumisprojekt) ja detailplaneeringu kooskõlastamine tk 15,00 18,00
 
MUUDE TEENUSTE HINNAD
Imur-survepesuauto MAN-Eurmark (imupaagi maht 6,0 m3, veepaagi maht 2,0 m3) teenused (võimalike lisatasude osas vaata märkuste rubriigist)
Fekaaliveo ja tühjendamise hind koos purgimisega Kohila RVP vastuvõtusõlmes
1 vedu arvestuses kuni 3 m³ Kohila valla piires kord 16,50 19,80
1 vedu üle 3 kuni 6 m³ Kohila valla piires vastavalt tegelikule kogusele m3 5,50 6,60
veohinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaas km 0,88 1,06
1 vedu väljastpoolt Kohila valda vastavalt kokkuleppele
Torustike survepesu tund 55,00 66,00
Rasva- ja liivapüüniste puhastamine (lisandub purgimismahu kohane hind) tund 55,00 66,00
Veetorustiku tühjendamine ja täitmine kliendi soovil (lisandub teostamiseks kuluva tööaja tasu) kord 20,83 25,00
Laadur-ekskavaator JCB 4CX teenused(võimalike lisatasude osas vaata märkuste rubriigist)
Kaeve- ja laadimistööd tund 28,00 33,60
Lumetõrjetööd tund 35,00 42,00
Piikamistööd hüdrovasaraga ROXON tund 38,00 45,60
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike videouuringud, veetorustike lekete otsingud
Videouuringud Isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele (CCTV) tund 40,00 48,00
Veetorustike lekete otsing (lisandub gaasi ja vajalike materjalide maksumus) tund 40,00 48,00
Uuringute hinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaas km 0,88 1,06
Sanitaartehnilised remondi- ja ehitustööd
Hoonesiseste toruummistuste likvideerimine seadme ROTHENBERGER baasil tund 20,83 25,00
Väljakutsetasu kord 15,00 18,00
Avariiväljakutsetasu (väljaspool tööaega) kord 24,00 28,80
Töömehe tunnihinne tund 15,00 18,00
Soodustus Kohila Maja OÜ halduses olevatele majadele * – 15%
Muruniitmistööd
Muruniitmine murutraktoriga HUSGVARNA tund 20,00 24,00
Muruniitmine käsimuruniidukiga HUSGVARNA tund 18,00 21,60
Muruniitmine trimmeriga HUSGVARNA tund 18,00 21,60
Purgitava reovee vastuvõtmine
Purgitava reovee vastuvõtmine Kohila RVP purgimissõlmes Kohila valla admin.piirest m3 3,20 3,84
Väljastpoolt Kohila valla admin.piire m3 vastavalt igakordsele kokkuleppele
Võlamenetluste ja koopiate valmistamisega seotud teenused
Maksegraafiku sõlmimise tasu tk 1,5% võlgnevusest min 6,42 eur

1,5% võlgnevusest min 7,70 eur

Maksegraafiku osamaksete tähtpäeva muutmine või maksegraafiku pikendamine kord 2,91 3,50
Võlgnevuse menetlemise tasu tk 5,50 6,60
Koopia valmistamine (A4, mustvalge, ühepoolne) leht 0,08 0,10
Koopia valmistamine (A4, mustvalge, kahepoolne) leht 0,17 0,20

*Märkused:

Väljakutsetasu (v.a fekaaliveo teenuse puhul) on ühtlasi 1 tunni tasu. Iga järgnev töötund maksab vastavalt tunnihinnale. Töötunde arvestatakse 30 minuti kaupa: s.t. kui töökestuseks on 1 tund ja 20 (või ka 15) minutit, läheb kirja väljakutsetasu+pool tundi, kui töö kestuseks on 1 tund ja 10 minutit, läheb kirja ainult väljakutse-tasu. Lisandub kasutatud materjalide maksumus.

Kui tööde teostamisega kaasneb vajadus transpordi järele, lisandub 1 euro (koos käibemaksuga) iga läbisõidu km kohta;

** Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda;

*** Ooteaeg eritehnikale MAN-EURMARK ja LAADUR-EKSKAVAATORile rakendub juhul kui tellitud tehnika ei saa kliendi süül alustada tööd kokkulepitud ajal;

**** MAN-EURMARK masina baashind ei sisalda töö maksumust pikema imivoolikuga kui 10 m. Pikema imivooliku kasutamise puhul lisandub iga täiendava 10 m kohta tasu 4,80 eur (koos käibemaksuga).