Hinnakiri

Kinnitatud Konkurentsiameti 30.03.2020 otsusega nr 9 3/2020 001

 

  Tegevusvaldkond   Mõõtühik Hind käibemaksuta EUR Hind käibemaksuga EUR
VESI
Elanikkond (kehtib alates 01.06.2020) m3 1,40 1,68
Asutused (kehtib alates 01.06.2020) m3 1,55 1,86
REOVESI
Elanikkond (kehtib alates 01.06.2020) m3 2,36 2,83
Asutused (kehtib alates 01.06.2020) m3 2,65 3,18

Kinnitatud Kohila Maja OÜ nõukogu koosoleku 07.05.2019.a otsusega

Kehtib 01.07.2019

VEEVARUSTUSE ja KANALISATSIOONI LISATEENUSTE HINNAD (teenust osutatakse põhitööde kõrvalt võimaluse korral!):
Mehaanilise veearvesti näidu võtmine kliendi soovil või lepingutingimuste rikkumise tõttu kord 6,50 7,80
Varastatud või kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud veearvesti vahetus (lisandub arvesti maksumus) * tund 25,00 30,00
Veearvesti ekspertiis tk 92,00 110,40
Veearvesti plommimine (väljaarvatud peaveearvesti esmane plommimine) tk 8,50 10,20
Kaugloetav kastmisveearvesti (lisanduvad paigaldusega seonduvad kulud) tk 80,00 96,00
Veemõõdusõlme tööd €/sõlm kalkulatsiooni alusel
Veetorustiku surveproovi läbiviimine kord 25,00 30,00
Joogi- või reoveeproovi võtmine litsentsi omava isiku poolt ja laborisse viimine (lisandub analüüside tasu) tk 12,50 15,00
Valdkonna vastutava spetsialisti väljakutse ja konsultatsioon tund 25,00 30,00
 
MUUDE TEENUSTE HINNAD (teenust osutatakse põhitööde kõrvalt võimaluse korral!)
Imur-survepesuauto MAN-Eurmark (imupaagi maht 6,0 m3, veepaagi maht 2,0 m3) teenused (võimalike lisatasude osas vaata märkuste rubriigist)
Fekaaliveo ja tühjendamise hind koos purgimisega Kohila reoveepuhasti vastuvõtusõlmes (Vetuka tee 22, Vilivere küla), max voolikute pikkus 25m
1 vedu kuni 3 m3 Kohila valla piires kord 20,42 24,50
1 vedu 3 kuni 6 m3 Kohila valla piires vastavalt tegelikule kogusele m3 6,80 8,16
Veohinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaas km 0,95 1,14
Täiendav imivoolik 10m tk 4,00 4,80
Torustike survepesu (sh ooteaeg objektil) tund 55,00 66,00
Veetorustiku tühjendamine ja täitmine kliendi soovil (lisandub teostamiseks kuluva tööaja tasu) kord 20,83 25,00
Isevoolsete kanalisatsioonitorustike videouuringud, veetorustike lekete otsingud*
Videouuringud isevoolsetele kanalisatsioonitorustikele (CCTV) tund 40,00 48,00
Veetorustike lekete otsing (lisandub gaasi ja vajalike materjalide maksumus) tund 40,00 48,00
Uuringute hinnale lisandub läbitud kilomeetri tasu kaheotsa vahemaas km 0,95 1,14
Muruniitmistööd
Muruniitmine murutraktoriga HUSGVARNA tund 22,00 26,40
Muruniitmine käsimuruniidukiga HUSGVARNA tund 20,00 24,00
Muruniitmine trimmeriga HUSGVARNA tund 20,00 24,00
Purgitava reovee vastuvõtmine
Purgitava reovee vastuvõtmine Kohila RVP purgimissõlmes Kohila valla piires m3 4,42 5,30
Võlamenetluste ja koopiate valmistamisega seotud teenused
Maksegraafiku sõlmimise tasu tk 1,5% võlgnevusest min 6,42 eur

1,5% võlgnevusest min 7,70 eur

Võlgnevuse menetlemise tasu tk 5,50 6,60

*Märkused:

Väljakutsetasu (v.a fekaaliveo teenuse puhul) on ühtlasi ühe tunni tasu. Iga järgnev töötund maksab vastavalt tunnihinnale. Töötunde arvestatakse 15 minuti täpsusega.

Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnitasu.