Avaldus teenustööde tellimiseks

ALLJÄRGNEVAID TEENUSEID OSUTAME VÕIMALUSEL PÕHITÖÖDE JA -KOHUSTUSTE KÕRVALT!

Tähelepanu! Tellides fekaalivedu (reovee äravedu) tuleb arvestada, et Kohila Maja ei tühjenda kuivkäimlaid!

    Soovin tellida: (märkige ära soovitud teenus)

    Teenustööde tellimisega võtab avalduse täitja endale kohustuse tasuda vee-ettevõtjale teenustööde eest tasu vastavalt:
    OÜ Kohila Maja kehtivale teenustööde hinnakirjalekoostatud ja avalduse esitaja poolt aktsepteeritud hinnapakkumisele

    Avalduse lisa: Kohila Maja hinnapakkumus või muu asjakohane dokument