Avaldus teenustööde tellimiseks

PURGIMISTEENUSE OSUTAMINE ON MÄÄRAMATA AJAKS TEHNILISTEL PÕHJUSTEL KATKESTATUD!

Soovin tellida: (märkige ära soovitud teenus)

Teenustööde tellimisega võtab avalduse täitja endale kohustuse tasuda vee-ettevõtjale teenustööde eest tasu vastavalt:
OÜ Kohila Maja kehtivale teenustööde hinnakirjalekoostatud ja avalduse esitaja poolt aktsepteeritud hinnapakkumisele

Avalduse lisa: Kohila Maja hinnapakkumus või muu asjakohane dokument