Introduction

Riik toetab eraisikuid ÜVK-ga liitumiseks nüüd ka Hageris, Sutlemas, Prillimäel ja Salutagusel

Riik toetab eraisikuid ÜVK-ga liitumiseks nüüd ka Hageris, Sutlemas, Prillimäel ja Salutagusel

Alates 8.maist saab esitada KIKile taotlusi toetuse saamiseks torustiku rajamiseks kinnistule ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ka alla 2000 ie reoveekogumisaladel. Kohila vallas puudutab see Hageri, Sutlema, Prillimäe ja Salutaguse ÜVK-ga kaetud piirkondi. Seni on toetus olnud saadav vaid üle 2000 ie reoveekogumisaladel.

Täpsemaid tingimusi vaata KIK kodulehel SIIN

Toetuse taotlemise tähtaega pikendati ka üle 2000 ie reoveekogumisalaga piirkondadele Kohila alevis, Pukamäel ja Masti külas kuni jaanuarini 2023.

Kui jääd hätta ja soovid nõu, siis helista Kohila Maja üldnumbrile 48 92 685 või kirjuta kohilamaja[ätt]kohilamaja.ee