Introduction

Märka uuenenud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja!

Märka uuenenud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja!

Hea kinnistuomanik!

Kui sinule kuulub kinnistu piirkonnas, kus on võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga (või on see võimalus üsna pea tekkimas), siis soovitame tutvuda viimases valla ajalehes ilmunud artikliga “Märka uuenenud reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja!”.

Artikkel asub leheküljel 5 ning seda on võimalik lugada ka Kohila vallavalitsuse kodulehelt vajutades SIIA

Kui sinu kinnistu on veel ühiskanalisatsiooniga (või ka ühisveevärgiga) liitmata, kuid puudub info, kuidas alustada, siis kõik vajaliku leiab SIIT