Introduction

Kaitse veesüsteeme läheneva külma eest!

Kaitse veesüsteeme läheneva külma eest!

Hea klient!

Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab meelde, et lähenemas on külmakraadid ja jagab näpunäiteid, kuidas oma kinnistu veesüsteeme külmakahjude eest kaitsta:

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

4. november 2021. a

Jälle on kätte jõudnud aeg, kui majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks.

Veesüsteemide kontrollil pidage meeles, et soojustust vajab torustik kütmata keldris ning vundamendist läbiminekul. Ei tohi ära unustada ka koridoris asuvate vee- ja kanalisatsioonitorude soojustamist. Eesti Vee-ettevõtete Liit on koondanud rea soovitusi, mida majapidamistes tuleks järgida vältimaks veesüsteemide külmakahjustusi:

  • Hoones, mida igapäevaselt ei köeta, tuleb vee liikumine hoonesse peatada (sulgeda maakraan või pump kaevus) ning tühjendada torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast ja äravool, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.
  • Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veevärk veendumaks, et liigne külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist.
  • Selgita välja, milline on sobilik isolatsioonimaterjal. Vana kasukas ja kaltsud ei anna piisavat kaitset. Torude hea külmakindluse tagab õigest valitud isolatsioon. Küsi nõu ehituskaupade kauplusest või santehnikult.
  • Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega. Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab külmumist. Seepärast vaata üle keldrite aknad ja uksed ning vajadusel tihenda soojakindlamaks.
  • Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse see külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe soojakraadi.
  • Lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev vesi hakkab külmuma, on veekraani nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
  • Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, siis esmalt tee kindlaks koht, kust on külm torustikule ligi pääsenud. Kasuta ülesulatamiseks ohutuid vahenditeid ja varu aega, sest soojendada tuleb aeglaselt, et vältida torustike kahjustusi (sobiv vahend on nt soojapuhur).
  • Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks torutöid teostavate ettevõtete poole.