Introduction

ÜVK piirkonna laiendamine Nõgese, Sigma, Leegi ja Kristalli tänavatel

ÜVK piirkonna laiendamine Nõgese, Sigma, Leegi ja Kristalli tänavatel

Meil on taaskord hea meel teatada, et Aespa alevikus luuakse täiendavad liitumisvõimalused ÜVK-ga liitumiseks 107-le kinnistule.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas OÜ Kohila Maja taotluse projekti „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks“ täiendavate liitumispunktide rajamiseks seni lõpetatud või lõpetamisel olevate lepingute abikõlbulikust rahalisest reservist, millest 85% on Ühtekuuluvusfondi toetus ja 15% Kohila valla omaosalus.

Käesoleva laienduse mahtu kuuluvad Nõgese (1/2), Sigma, Leegi ja Kristalli tänavad Aespa alevikus.

Projekti laienduse ala välja valimisel ülal nimetatud tänavatele lähtuti alljärgnevatest põhimõtetest:

1) arvestatud tehnilist terviklikkust (sh kaugemal asuvate piirkondade tegemine võimalik peale seda, kui eespoolasuvad tehtud);

2) majanduslikult soodsaim ehk ühikmaksumus madalaim lisanduvate liitumispunktide kohta;

3) vähemalt 60% kinnistuomanikest alampiirkonnas andnud kirjaliku liitumissoovi ÜVKga;

4) mahuvad abikõlbuliku reservi eelarvesse.Seega valiku eelise andis majanduslik kriteerium, kuna nö sama raha eest on võimalik välja ehitada rohkem liitumispunkte.

Vajalike investeeringute tegemiseks ülejäänud ala väljaehitamiseks (ca 380 kinnistut) on vaja leida täiendavaid finantsvahendeid. Eeldatavad allikad on alljärgnevad:

1) Täiendav laen ja täiendav toetus (tagastamatu abi) lähtuvalt OÜ Kohila Maja finantsvõimekusest ning elanikkonna võime kõrgendatud tariifide eest ÜVK teenust tarbida.

Projekti elluviimisega seotud täpsemat infomatsiooni jagame operatiivselt vastavalt arengutele nii sotsiaalmeedias, kodulehel kui valla lehes. Palume piirkonna elanikelt kannatlikkust ja mõistmist kuni kestab uue piirkonna tänavate ÜVK tööde hankemenetlus ning selguvad lõplikud tulemused ehitusse minevate kinnistute osas aga ka kõiges järgnevas, kes veel jäävad ootama täiendavaid finantsvõimalusi.

Küsimuste puhul palun edastage need e-posti aadressil kohilamaja@kohilamaja.ee ja palun mõistke sedagi, et sotsiaalmeedias (Facebookis) me esitatud küsimustele ei vasta.

Projekti elluviimise tähtaeg on endiselt 31.12.2022.