Introduction

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liitumine Vilivere külas

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenusega liitumine Vilivere külas

Oleme alustanud tehniliste tingimuste väljastamist Vilivere külas kinnistute liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Liitumisprotsessi kohta leiate täpsemat infot SIIT .

Olgugi, et oleme valmis kinnistuid ühistorustikega liitma, rõhutame, et hetkel puudub võimalus vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumiseks (ootame Saku vallas rajatava reovee magistraaltoru valmimist).

Käesoleval hetkel ei väljastata tehnilisi tingimusi Aespa alevikku, sest kõik eeldused liitumiseks ei ole veel tagatud. Liitumisvõimaluse tekkimisest anname märku meie kodulehel, aga ka sotsiaalmeedia Facebook lehel.