Introduction

Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas 

Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus andis teada, et 2023.a jaanuarikuus avaneb taas eraisikutele võimalus taotleda toetust kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku.

Hinnanguliselt saab jaanuaris avatavas voorus vastu võtta veel umbes 300 taotlust (taotlusvoor on üle-Eestiline, mitte ainult Kohila valla jaoks!). Töödega ei tohi alustada enne rahastusotsuse saamist ning plaanitud tegevused tuleb seejärel ellu viia kuue kuu jooksul. 

Täpsem info SIIT