Introduction

Hüdrandid – ligipääs päästemeeskonnale

Hüdrandid – ligipääs päästemeeskonnale

Hea valla elanik!

Õues on ilus ja väga lumine talveilm, suusatamiseks sobilik, kuid päästemeeskondadele natukene probleeme tekitav. Nimelt ei pääse nad hästi ligi veevõtukohtadele sh asulate hüdrandivõrgustikule.

Seetõttu pöörduvad nad meie kõigi poole palvega hoida silma peal ja vajadusel puhastada lumest oma aia taga asuv hüdrant.

Kui aga märkad kahjustada saanud hüdranti anna sellest teada ka OÜ-le Kohila Maja (telefon 5847 0685, e-post kohilamaja@kohilamaja.ee).